Seminars bedrijven

SEMINARS BEDRIJVEN

wsb

BEELDTAAL; WAAR WOORDEN TEKORT SCHIETEN
TEKEN/SCHILDERSEMINARS TER BEVORDERING VAN SAMENWERKING EN CREATIEF DENKEN

In een tijd waarin flexibilisering hoog in het vaandel staat, wordt het vermogen tot optimale samenwerking en creatief denken eens te meer aangesproken. Beiden zijn van groot belang voor vooruitgang. In de praktijk zien we echter dat mede door geconditioneerd gedrag veranderingen op dit gebied moeizaam verlopen.

Binnen de wereld van trainings- en opleidingsactiviteiten is men dan ook steeds op zoek naar werkvormen om doelstellingen zoals deze zo efficiënt mogelijk te verwezenlijken.

Een van de werkvormen die zich bij uitstek hiervoor leent, zijn teken/schilderseminars.
POSTmaARTS heeft zich gespecialiseerd in het ondersteunen van opleidingen en trainingen binnen het bedrijfsleven.
Vanuit de achtergrond van beeldend kunstenaar en docente geeft Marijke Postma teken/schilderseminars, die voor een team als totaal en voor de individuele leden een schat aan leerdoelen opleveren.

Uitgaande van een basisconcept, dat telkens opnieuw wordt toegesneden op de vraag van de opdrachtgever kan een project bestaan uit een individueel- en/of een groepsproces.

De buitengewone niet routinematige situatie waarin de deelnemers worden geplaatst zorgt ervoor, dat zij niet kunnen “vluchten” in bedrijfsregels en routines

Als trainer heeft u optimaal de mogelijkheid het proces te volgen en deze informatie bij het verdere verloop van de training te betrekken.

Een werkvorm als deze; levert beelden op die meer kunnen zeggen dan woorden.

Daar waar begrippen als:

cultuurverandering

procesbegeleiding

resultaatgericht management

samenwerking en communicatie

team-building

Een wezenlijk onderdeel van de training uitmaakt, leent een werkvorm als deze zich uitstekend om een aanzet te geven deze gestelde doelen te bereiken

Een voorbeeld van een groepsopdracht:

Na een korte instructie m.b.t. portrettekenen, gaan de deelnemers over tot het tekenen van een zelfgekozen partner/model. Menigeen zal hierbij al spoedig ondervinden dat er niet getekend wordt wat men ziet, maar wat men weet. Beelden zijn door ervaring en kennis gereduceerd tot vaste vormen en patronen.

Door dit proces te begeleiden, ondervinden de deelnemers dat het “hernieuwt’” zien van de werkelijkheid tot verbazingwekkende resultaten kan leiden.

De resultaten worden samengebracht op een groot professioneel schilderdoek, waarna de deelnemers met kwast en verf aan de slag gaan.

Door de directe samenwerking op groot formaat blijkt al snel dat het geheel meer is dan de som der delen. Samenwerking zowel op het doek als tijdens de voorbereidende werkzaamheden, zoals het verdelen van de taken, het aanmaken van de kleuren etc. levert een enorm scala aan leerdoelen op.

Tijdens deze fase worden de deelnemers regelmatig verzocht letterlijk een stapje terug te doen, afstand te nemen, om van daaruit de strategie verder te bepalen.

Uit ervaring blijkt, dat de terughoudendheid van de in overalls gestoken “schilders” snel plaats maakt voor enthousiasme. Even belangrijk is het dat opeens iedereen blijkt te kunnen schilderen.

Naast het proces van samenwerking tijdens het schilderen, wordt ook veel aandacht besteed aan het eindresultaat. Dit eindresultaat wordt dan ook niet zonder trots vertoond. Niet zelden krijgen de doeken, die tijdens de seminars vervaardigd worden een plaats binnen het bedrijf; een tastbare herinnering die haar invloed nog geruime tijd zal laten gelden.

Een voorbeeld van een groepsopdracht:

Na een korte instructie m.b.t. portrettekenen, gaan de deelnemers over tot het tekenen van een zelfgekozen partner/model. Menigeen zal hierbij al spoedig ondervinden dat er niet getekend wordt wat men ziet, maar wat men weet. Beelden zijn door ervaring en kennis gereduceerd tot vaste vormen en patronen.

Door dit proces te begeleiden, ondervinden de deelnemers dat het “hernieuwt’” zien van de werkelijkheid tot verbazingwekkende resultaten kan leiden.

De resultaten worden samengebracht op een groot professioneel schilderdoek, waarna de deelnemers met kwast en verf aan de slag gaan.

Door de directe samenwerking op groot formaat blijkt al snel dat het geheel meer is dan de som der delen. Samenwerking zowel op het doek als tijdens de voorbereidende werkzaamheden, zoals het verdelen van de taken, het aanmaken van de kleuren etc. levert een enorm scala aan leerdoelen op.

Tijdens deze fase worden de deelnemers regelmatig verzocht letterlijk een stapje terug te doen, afstand te nemen, om van daaruit de strategie verder te bepalen.

Uit ervaring blijkt, dat de terughoudendheid van de in overalls gestoken “schilders” snel plaats maakt voor enthousiasme. Even belangrijk is het dat opeens iedereen blijkt te kunnen schilderen.

Naast het proces van samenwerking tijdens het schilderen, wordt ook veel aandacht besteed aan het eindresultaat. Dit eindresultaat wordt dan ook niet zonder trots vertoond. Niet zelden krijgen de doeken, die tijdens de seminars vervaardigd worden een plaats binnen het bedrijf; een tastbare herinnering die haar invloed nog geruime tijd zal laten gelden.